ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ВІДВІДУВАЧІВ У КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»    ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  1. Загальна інформація.

1.1. Центр надає послуги в дні і години, встановлені адміністрацією відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку - з 08.00 до 20.00, щоденно з понеділка по п’ятницю, в суботу - з 08.00 до 16.00, неділю, вихідні, неробочі та святкові дні з 08.00 до 16.00 — Черговий кабінет ПМД.

1.2. Координатором в організації спостереження хворих є сімейний лікар, який призначає план обстежень, лікування, а також відбір хворих на консультативні огляди.

1.3. Пацієнт має право на вільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу в Центрі шляхом укладання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

  1. Порядок організації прийому хворих в Центрі та огляду вдома.

2.1. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів в Центр забезпечує реєстратура, яка виконує функції розподілу хворих до лікарів, надає довідкову інформацію.

2.2. Прийом хворих проводиться за попереднім записом, в разі гострого захворювання при зверненні. Обстеження проводяться після призначення сімейного лікаря.

2.3. Право позачергового прийому мають ІВ, УБД, першочергового УВВВ, інваліди I та П групи внаслідок загального захворювання, вагітні жінки, особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діти до 3-x pокiв.

2.4. Виклики вдома обслуговуються по заявкам в реєстратуру по телефону, наданим населенням до реєстратури згідно потреби та після консультації сімейного лікаря.

  1. Правила знаходження в Центрі.

3.1. Пацієнт, що відвідує Центр, зобов’язаний зняти верхній одяг (в осінньо-зимовий період) і повісити на вішак.  Рекомендовано не залишати у цінні речі та гроші. Центр не несе відповідальності за речі, залишені у верхньому одязі пацієнтів та без нагляду пацієнтом чи відвідувачем.

3.2. Пацієнт, який знаходиться в Центрі, повинен відноситися з повагою до персоналу і до інших пацієнтів, не дозволяти собі проявів грубощі та безтактності. проявляти агресію, кричати, здіймати гамір, нав’язуватися з розмовами до інших пацієнтів, у будь-який інший спосіб заважати пацієнтам, відвідувачам  та персоналу. Його поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості. 

3.3. У разі виникнення конфліктної ситуації, пацієнт або відвідувач мають право запросити представника керівництва Центру.

3.4. При зверненні за медичною допомогою пацієнт повинен попередньо звернутися до реєстратури або самостійно здійснити онлайн-запис на прийом до лікаря.

3.5. Якщо пацієнт прийшов y Центр вперше - реєстратор заповнює амбулаторну карту, в якій будуть відображені загальні дані. Реєстратор вносить дані до медичної інформаційної системи «Helsi». Відомості про пацієнта зберігаються відповідно до Порядку обробки персональних даних пацієнтів Центру. Всі дані діагностичних обстежень, а також діагноз і рекомендації лікаря заносять до карти амбулаторного хворого та до медичної інформаційної системи «Helsi».

3.6. У разі необхідності, пацієнт може попередньо узгодити перенесення годин прийому на іншу дату та час.

3.7. Якщо пацієнт не в змозі прийти на прийом в призначений час, рекомендовано повідомити реєстратора про це не пізніше ніж на півгодини до прийому.

3.8. Без попереднього запису прийом пацієнта можливий за умови наявності вільних місць в графіку лікаря.

3.9. Пацієнтів обслуговують у Центрі у визначені години прийому. Прийом пацієнта у сімейного лікаря може тривати понад запланований час (15 хвилин), тому наступний прийом наступного пацієнта розпочнеться пізніше.

3.10. Ha прохання реєстратора, пацієнт повинен пред’явити паспорт при кожному зверненні, для дітей - свідоцтво про народження.

3.11. Всі дані діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря занотовуються в індивідуальну амбулаторну  карту кожного пацієнта (електронний та роздрукований з бази даних варіанти). Індивідуальна амбулаторна карта кожного пацієнта є власністю Центру, і зберігається на протязі всього спостереження, а потім (в архіві Центру) на протязі 5 років.

3.12. Пацієнт або його законний представник повинні надати достовірну інформацію про стан здоров’я пацієнта.

3.13. Обов’язковою умовою для застосування лікарем методів діагностики, лікування є отримання від пацієнта (законного представника) Інформованої добровільної згода пацієнта згідно форми, затвердженої МОЗ України.

3.14. Уся медична документація є власністю Центру. Не може бути розголошена будь яка інформація про пацієнта, а також видаватися документи третім особам, що містять конфіденційну інформацію, окрім випадків, передбачених чинним законодавством. У Центрі передбачаються заходи із захисту відомостей про пацієнтів.

3.15. Працівники Центру не можуть обмежити право пацієнтів (їх законних представників) отримувати інформацію про себе.

З.16. Документи про стан здоров’я пацієнтів видаються у спосіб та у формі, передбаченій чинним законодавством України. Копія медичної документації видається пацієнту на вимогу за його письмовою заявою. Довідки про стан здоров’я, виписки видаються на усну або письмову вимогу пацієнта або законного представника (батьків, опікунів). Представнику пацієнта за довіреністю та адвокату інформація про стан здоров’я пацієнта надається за його письмовою згодою. У всіх інших випадках копії медичної документації, витяги, виписки, інформація про стан здоров’я, обстеження, лікування надаються лише за рішенням суду.

 

3.17. Bci дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки, завіреної печаткою Центру.        

3.18. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня гігієни і правил прийому медикаментів.

3.19. Пацієнтам, які з’явилися на прийом у брудному одязі зі специфічними запахами, неприйнятними в умовах Центру, а також пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, неадекватної поведінки співробітники Центру мають право відмовити в наданні послуг.

  1. Правила поводження на прийомі у лікаря та під час лікування

4.1. Під час прийому, проведення процедур, лікування та інших медичних втручань, пацієнт повинен дотримуватись приписів, рекомендацій та інструкцій лікаря, інших інструкцій сестер медичних.

4.2. Дітям до 14 років медичні послуги надаються у присутності законних представників (батьків або опікунів).

4.3. Вид та обсяг медичних послуг визначаються лікуючим лікарем. Пацієнт повинен повідомити лікарю Центру достовірну інформацію про стан свого здоров’я, спадкові захворювання, алергічні реакції, інфекційні, гострі та інші захворювання, а також іншу інформацію, що може негативно вплинути на діагностику та лікування.

4.4. Пацієнт (законний представник) повинен негайно інформувати лікаря про зміни у стані здоров’я, виявлення негативних наслідків в процесі лікування, появу або зникнення симптомів, погіршення самопочуття та іншу інформацію, побічні дії лікарських засобів.

4.5. Пацієнт повинен повідомити інформацію про лікарські засоби, які приймає, про факт лікування лікарем іншого закладу охорони здоров’я або лікарем, який є фізичною особою – підприємцем та провадить медичну практику на підставі відповідної ліцензії. Пацієнт повинен надати результати діагностичних обстежень, що проведені в інших закладах охорони здоров’я.

  1. Гарантії Центру

5.1. Центр гарантує високу якість надання своїх послуг, відповідальне ставлення до кожного пацієнта, застосування лише дозволених на території України обладнання, витратних матеріалів та медикаментів, які мають відповідні сертифікати.

5.2. Щеплення, маніпуляції проводяться лише при умові отримання письмової проінформованої згоди від пацієнта; для дітей - згоди батьків та в їх присутності.

5.3. Центр гарантує надання невідкладної допомоги хворому у разі необхідності.

5.4. Центр гарантує нерозголошення та збереження конфіденційної інформації щодо своїх пацієнтів.

5.5. Необхідною умовою для виконання гарантій Центру, є точне дотримання і виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря та дотримання умов гігієни.

5.6. Центр не несе відповідальності за речі залишені без нагляду.

  1. Згідно вимог Центру - заборонено:

6.1. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях та на прилеглих територіях. Займатись тютюнопалінням, вживанням спиртних напоїв, наркотиків  a6о інших психотропних засобів в приміщеннях Центру.

6.2. Мати при собі холодну або вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим. Намагатись винести за межі будь-яке майно, розхідні матеріали, медикаменти.

6.3. Поводити себе шумно, нестандартно, створювати проблему для інших пацієнтів.

6.4. Займатись буд-яким видом торгівлі або обміну.

6.5. Приводити або приносити в Центр тварин, птахів.

6.6. B разі наявності будь-якого із вище перелічених видів порушень співробітники Центру мають право відмовити пацієнту в прийомі та вжити необхідних заходів: запросити представника керівництва Центру, викликати поліцію.